Betingelser for brug af Boliden Bergsøe's hjemmeside:
 
 

Boliden Bergsøe bestræber sig på at sikre, at de informationer der forefindes på vor hjemmeside er nøjagtige og korrekte på det tidspunkt de lægges ind.

Lejlighedsvis vil utilsigtede unøjagtigheder eller udeladelser kunne finde sted i informationerne, hvilket Boliden Bergsøe beklager.

Boliden Bergsøe vil ikke være ansvarlig for fejl eller mangler i informationer og forbeholder sig til enhver tid ret til at foretage ændringer og korrektioner uden varsel.

Boliden Bergsøe giver ingen garantier for rigtigheden af indholdet i informationerne på denne hjemmeside og de hertil knyttede hypertext links.

De informationer som findes på vor hjemmeside er alene beregnet til almindelig orientering for den besøgende på hjemmesiden. Enhver anvendelse af informationer fra vor hjemmeside er på den besøgendes eget ansvar. Boliden Bergsøe er ikke ansvarlig for skader - direkte eller indirekte, deraf følgende eller andre former - foranlediget af brug af vore informationer.

Informationer givet gennem denne hjemmeside er ikke et tilbud om at sælge eller tilbud om at købe aktier eller andre værdipapirer fra Boliden Bergsøe eller andre medlemmer af Boliden Group.